Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ειδική δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 5:00 μ.μ. και λήξη 7:00 μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης .