Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση τη ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ώρα 6:30μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

    α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1

Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από το σεισμό της 12/6/2017

Αντιδήμαρχος
κα Αντωνέλη

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

Πρέπει να εγκριθεί άμεσα η κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος  έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από το σεισμό της 12/6/2017, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη και ζωτικής σημασίας να καταβληθούν όσο το δυνατό γρηγορότερα τα σχετικά χρηματικά βοηθήματα στους σεισμοπαθείς της Λέσβου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ