Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ώρα 12:00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη),

Α/Α   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.   Σύνταξη ψηφίσματος για το ξαφνικό άγγελμα του θανάτου του πρώην Δημάρχου Μήθυμνας Κώστα Δούκα
Δήμαρχος
κ. Γαληνός
2.   Δωρεάν παραχώρηση δικαιώματος ταφής, τιμής ένεκεν, για τον αποβιώσαντα πρώην Δήμαρχο Μήθυμνας Κώστα Δούκα
Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας Νικόλαος

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

 Η εξόδιος ακολουθία του αείμνηστου πρώην Δήμαρχου Μήθυμνας  Δούκα Κώστα, τελείται σήμερα 12/7/2017 και ώρα 17:30 μ.μ.

                                          

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

 

                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ