Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 18.00 στο Αμφιθέατρο Επιμελητηρίου Λέσβου, Π. Κουντουριώτου 71, Προκυμαία Μυτιλήνης με τα παρακάτω θέματα :

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1 Οι εξελίξεις στο Μεταναστευτικό ζήτημα στο νησί κ. Δήμαρχος
2 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 κ. Δήμαρχος
3 Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων μηνών Ιουλίου-Αυγούστου έτους 2015 (Δ’ Δίμηνο) Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους :

Θέμα 1ο] Τα εντονότατα προβλήματα από την εισροή χιλιάδων μεταναστών στο νησί.

Θέμα 2ο] Λόγω των απαιτούμενων άμεσων ενεργειών που ορίζει η υπ’ αριθμ.πρωτ. 14473/11-04-2012 απόφαση  Υπουργού Εσωτερικών, επί των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Θέμα 3ο] Λόγω της ανάγκης άμεσης αποδοχής της αναφερόμενης πίστωσης για την έγκαιρη καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ