Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ώρα 6:30μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1

Έγκριση 48ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής

2

Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για κάλυψη δαπάνης εκδηλώσεων «Φεστιβάλ Βατερών»
Αντιδήμαρχος
κ. Αστυρακάκης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

  1. Πρέπει να εγκριθεί άμεσα η 48η τροποποίηση του προϋπολογισμού γιατί είναι επιτακτική ανάγκη και ζωτικής σημασίας να καταβληθούν όσο το δυνατό γρηγορότερα τα σχετικά οικονομικά βοηθήματα στους σεισμοπαθείς της Λέσβου.
  2. Πρέπει άμεσα να εκδοθεί σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των εκδηλώσεων του «Φεστιβάλ Βατερών» -το οποίο γίνεται εκτάκτως μετά τα τελευταία δραματικά γεγονότα που προκάλεσε ο σεισμός, με την συνδρομή πολλών καλλιτεχνών, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν με τον τρόπο τους στην ανακούφιση των κατοίκων της περιοχής. Το Φεστιβάλ θα διαρκέσει από τις 7/7/2017 έως τις 31/8/2017 και θα φιλοξενήσει μουσικές, θεατρικές και εν γένει πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ