Γίνεται γνωστό ότι, εξαιτίας βλάβης απορριμματοφόρου ανακύκλωσης, η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στη Μυτιλήνη θα γίνει σήμερα, 8/3/2017 με το συμβατικό απορριμματοφόρο με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 6723.