Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ», προϋπολογισμού 82,000.00 ΕΥΡΩ, δημοπρατεί η Δημοτική Αρχή Λέσβου, στις 7 Αυγούστου 2012.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου