Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τον Δήμο Λέσβου το έργο αντικατάστασης του αγωγού μεταφοράς αρδευτικού Ιππείου, προϋπολογισμού 180.000,00€.

Το εν λόγω έργο που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου, αφορά την αντικατάσταση τμήματος των αγωγών άρδευσης, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και επισκευή αντλιοστασίου στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Κεραμιών, Ιππείου και Συκούντας, λόγω των πολλαπλών βλαβών, που παρουσιάζονται στο πεπαλαιωμένο δίκτυο.

Μεταξύ άλλων πραγματοποιείται αντικατάσταση τμήματος του υφισταμένου υπόγειου καταθλιπτικού αγωγού που μεταφέρει το νερό από το αντλιοστάσιο στη δεξαμενή και του υπόγειου αγωγού μεταφοράς ύδατος από τη δεξαμενή στον κάμπο. Επίσης, τοποθετείται νέα αντλία με τον απαιτούμενο ηλεκτρικό πίνακα στο αντλιοστάσιο, και αντικαθίσταται ο υφιστάμενος υπέργειος αγωγός μεταφοράς ύδατος, καθώς και η αντλία της γεώτρησης.

«Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και η έμπρακτη στήριξη των αγροτών, αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Το έργο αντικατάστασης του αγωγού μεταφοράς αρδευτικού Ιππείου, συμβάλει τα μέγιστα στην κατεύθυνση αυτή, λύνοντας με τον καλύτερο τρόπο το χρόνιο πρόβλημα των διακοπών νερού που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός