Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι  θα προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση  της  εργασίας «Ιατρικού Ελέγχου Αδέσποτων Ζώων Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού 23.200 € με Φ.Π.Α., με βάση τις τιμές που προβλέπονται από την αρ. 1/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου .

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι, καλούνται να υποβάλουν πρόσφορες τους για την συγκεκριμένη εργασία, έως την Τετάρτη  30/3/2016, στο πρωτόκολλο του Δήμου, σε κλειστό φάκελο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ