Ο Δήμος Λέσβου, προχώρησε στην προμήθεια συνολικά 786 νέων – σύγχρονων κάδων απορριμμάτων, εκ των οποίων οι 506 είναι τετράτροχοι (με ποδομοχλό) και οι 280 δίτροχοι, καθώς και ανταλλακτικών για την επισκευή κάδων, συνολικού ποσού 107.441,98 € και αγοράστηκαν από πόρους του Δήμου Λέσβου, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Οι εν λόγω κάδοι, διανεμήθηκαν ήδη σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Λέσβου, και αντικαθιστούν παλαιούς, φθαρμένους – κατεστραμμένους κάδους απορριμμάτων, συμβάλλοντας στην καθαριότητα προστασία του περιβάλλοντος και βελτιώνοντας ουσιαστικά την εικόνα της πόλης και των χωριών μας.