Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών (Νομική Υπηρεσία και Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων), σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 1441/2017 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.

Αναλυτικά :