Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δημότες μας ότι η ισχύει της αριθ.: ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/τ.Β΄/09-4-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄Βαθµού» (Β΄ 578), παρατείνεται έως 30.4.2017, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4384/26-04-2016 (ΦΕΚ 78 Α ).

Παρακαλούνται οι έχοντες το δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δημοπρασίας του έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (όμοροι), να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα κατά τόπους Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας στα όρια της οποίας δραστηριοποιείται η επιχείρηση τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 6 Μαϊου 2016

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ διατίθεται στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ