Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΔΕΥΑΜ, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η εκλογή αντιπροέδρου, από τη μειοψηφία, σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010.

Μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του αντιπροέδρου ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Ευστράτιος Κύτελης που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη. Απουσίαζε ο Γυμνάγος Προκόπιος λόγω ασθένειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΒΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ