Υπογράφηκε και υποβλήθηκε χθες Τετάρτη 25 Μαίου 2011 από τον Δήμαρχο Λέσβου Δημήτρη Φ. Βουνάτσο, η αίτηση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου της πράξης με τίτλο «Κατασκευή δικτύων Αποχέτευσης στη Σκάλα Λουτρών», προϋπολογισμού δαπάνης 890.563,80 Ευρώ.

Επίσης, χθες υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Λέσβου και υποβλήθηκε στην ως άνω Αρχή πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή δικτύων Ύδρευσης στη Σκάλα Λουτρών» προϋπολογισμού δαπάνης 314.618,00 Ευρώ.

Τα δύο αυτά έργα έχουν αυτονόητη μεγάλη αναπτυξιακή σημασία για την περιοχή της Σκάλας Λουτρών, είναι πλέον ώριμα έχοντας όλες τις νόμιμες μελέτες και εγκρίσεις και είναι βέβαιο ότι η ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή θα εγκρίνει την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ (4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου