Γίνεται γνωστό ότι, λόγω βλάβης του απορριμματοφόρου της ανακύκλωσης με αρ. ΚΗΙ 6750 και μέχρι την επιδιόρθωσή του, η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Λέσβου, θα γίνεται με συμβατικό απορριμματοφόρο με αρ. ΚΗΙ 6723.