Ο Δήμος Μυτιλήνης ενημερώνει τους δημότες ότι το τμήμα Δημοτικής και Αστικής κατάστασης (Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο, Αλλοδαπών), στην οδό Καραντώνη 2, θα εξυπηρετεί το κοινό τις εργάσιμες ημέρες μέχρι τις 31.12.2010, από τις 10:00 έως τις 13:00, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

Γραφείο Τύπου