Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα Δημοτικής και Αστικής κατάστασης  (Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο, Αλλοδαπών), που βρίσκεται στην οδό Καραντώνη 2, θα εξυπηρετεί το κοινό τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως τις 13:00, μέχρι να στελεχωθούν οι υπηρεσίες με τον απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβο