Για την ενημέρωση των αναγνωστών σας, σας γνωστοποιούμε το παρακάτω ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της αριθμ. 10/2013
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 152
Δημοσίας Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
Μυτιλήνη, 24 Απριλίου 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 18.30 μ.μ.
[Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αριθμ.10/18-4-2013]

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Λήψη απόφασης για την επικείμενη κατάργηση από το Υπ. Παιδείας οργανικών θέσεων δασκάλων στη Λέσβο.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ    ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

 • Ζαφειρίου Παναγιώτης-Πρόεδρος
 • Κωνσταντιδέλλης Εμμανουήλ -Αντιπρόεδρος
 • Χοχλάκα Βασιλική- -Γραμματέας
 • Αθανάσης Θεμιστοκλής
 • Αθανασιάδης Απόστολος
 • Αλεξίου Ευστράτιος
 • Αντωνέλλη Αναστασία
 • Αργυρίου Χρύσανθος
 • Αστυρακάκης Κων/νος
 • Βατός Ιωάννης
 • Βελούτσος Δημήτριος
 • Βογιατζής Ελευθέριος
 • Βουνάτσος Γεώργιος
 • Γυμνάγος Προκόπιος
 • Δόλκα Σοφία
 • Ζαφειρίου Δημήτριος
 • Καραγεωργίου Ευστράτιος
 • Κάσσιος Δημήτριος
 • Κατράνης Νικόλαος
 • Κορδώνης Χρήστος
 •                                      Κοτζαδημητρίου Κων/να
 • Κουμαράς Αντώνιος
 • Κουνιαρέλλης Ηλίας
 • Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος
 • Κυριαζής Γεώργιος
 • Λεμονός Γεώργιος
 • Μαρινάτος Σωτήρης
 • Παλαιολόγος Ευάγγελος
 • Πάλλης Γεώργιος
 • Παρασκευαϊδης Παναγιώτης
 • Πατερέλλης Παντελής
 • Πατέστος Απόστολος
 • Πνακά Ταξιαρχούλα
 • Πολίτης Σταύρος.
 • Σουπιάδου-Βαμβουρέλλη Α
 • Σταμάτης Παναγιώτης
 • Τσακίρης Ιωάννης
 • Χατζηκομνηνός Αριστείδης.
 • Ψαρόπουλος Κων/νος.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

 •                              Γιαβάσης Ευάγγελος
 • Κύτελης Ευστράτιος
 • Σάββα Περσεφόνη
 • Σπανιά Ζαχαρούλα
 • Ταξείδης Αριστείδης
 • Φραγκόπουλος Κων/νος.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως, παρισταμένου και του Δημάρχου Λέσβου κ. Δημητρίου Βουνάτσου που προσκλήθηκε νόμιμα.
Στο σημείο αυτό ήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Π.Σάββα και Α.Ταξείδης

Εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Γεν. Γραμματέα του συλλόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λέσβου, που ενημέρωσε τους Δημ. Συμβούλους, για τις αλλαγές που επίκεινται στην οργανικότητα των σχολικών μονάδων της νήσου Λέσβου. Σύμφωνα με τις προτάσεις του Υπ. Παιδείας η Λέσβος θα έχει απώλεια 130 οργανικών θέσεων δασκάλων, διαδικασία που θα οδηγήσει τα σχολεία σε συνθήκες λειτουργίας του 1960, με συνέπεια την ερήμωση των χωριών. Ζήτησε την έκδοση ψηφίσματος από το Δήμο Λέσβου, κατέθεσε δε στο Προεδρείο ψήφισμα των εκπροσώπων των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των Δημ. Σχολείων του Νομού Λέσβου.

Επακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στ’ απομαγνητοφωνημένα πρακτικά κατά την οποία σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθετεί τα Ψηφίσματα που κατατέθηκαν και να μεταβεί ο Δήμαρχος με τους αρχηγούς των παρατάξεων  στην Αθήνα άμεσα σε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Υπουργό Παιδείας

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπ’ όψη του:

 • τις διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου 3852/2010
 • τα ψηφίσματα που κατατέθηκαν

Αποφασίζει ομόφωνα

Α] Υιοθετεί στο σύνολο τους τα σχέδια ψηφισμάτων που κατέθεσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λέσβου και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων των Δημ. Σχολείων του Νομού Λέσβου, τα οποία θα κοινοποιηθούν στον Υπουργό Παιδείας, στους Βουλευτές του Νομού, στα κόμματα της Βουλής και στα Μ.Μ.Ε, όπως παρακάτω:

ΨΗΦΙΣΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

<<   Σήμερα  η χώρα μας αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση, και ο λαός υποφέρει μέσα από τις μνημονιακές πολιτικές οι οποίες έχουν οδηγήσει τους εργαζόμενους και την πλειοψηφία της Ελληνικής κοινωνίας στη φτώχεια και στην εξαθλίωση Η κατάφορη μείωση των εισοδημάτων μας, η φορολεηλασία και τα επανωτά χαράτσια, η κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης και των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας, οι απολύσεις στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα, η δραματική αύξηση της ανεργίας, η διάλυση των Δημόσιων Υπηρεσιών και των κοινωνικών αγαθών όπως της Παιδείας και της Υγείας, οι ιδιωτικοποιήσεις, η διάλυση του Δημόσιου Κοινωνικού Ασφαλιστικού Συστήματος και η δραματική μείωση των Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων, η συνεχιζόμενη ύφεση στην οικονομία είναι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής.

Μετά το σαρωτικό κύμα καταργήσεων, υποβιβασμών και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων που έγινε τα προηγούμενα χρόνια,  είναι ξεκάθαρο,  ότι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας υπάρχει ένα νέος γύρος κατάργησης οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών με πρόσχημα τον «εξορθολογισμό» τους.

Μέσα σε αυτό το ζοφερό κλίμα, τη στιγμή που όλοι περιμένουν προτάσεις στήριξης και προσπάθειες αναβάθμισης της εκπαίδευσης τα μόνα που ανακοινώνονται» είναι μια σειρά «λογιστικών» μέτρων – όπως, οι καταργήσεις οργανικών θέσεων, οι υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών, οι απολύσεις  που στοχεύουν αποκλειστικά σε μια «διαχειριστικού τύπου» αντιμετώπιση των προβλημάτων αδιαφορώντας πλήρως για τις επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας Εκπαιδευτικός σφυροκοπείται ανελέητα και στοχοποιείται διαρκώς. Οι σφοδρές επιθέσεις στα εργασιακά μας δικαιώματα (μείωση αποδοχών, απουσία ουσιαστικής επιμόρφωσης, έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατεδάφιση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, διαθεσιμότητα και απολύσεις, εφαρμογή αξιολόγησης – χειραγώγησης κ.α.) δεν έχουν τέλος.

Πάψτε να στοχοποιείτε χιλιάδες εκπαιδευτικούς που καθημερινά βρίσκονται στα σχολεία και τις τάξεις τους!
Γιατί πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι και πίσω από την εκπαιδευτική διαδικασία κρύβονται παιδικές ψυχές.

Εμείς όλοι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουμε κατηγορηματικά πως  σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας

 • δεν μπορεί να προχωρήσει σε καταργήσεις σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα μικρών χωριών, όπου τα σχολεία αποτελούν ζωντανά κύτταρα πολιτισμού, παιδείας αλλά και της ίδιας της ύπαρξης των χωριών.

Η διατήρηση σχολικών μονάδων στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της πατρίδας μας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές αυτές. Είναι λάθος οικογένειες να «εξαναγκαστούν» σε αστική μετανάστευση προκειμένου να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους το βασικό δικαίωμα στη μόρφωση.

 • δεν μπορεί να στηριχτεί σε λογιστικά και αριθμητικά κριτήρια ενώ πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψη του τις ειδικές συνθήκες κάθε σχολικής μονάδας συνυπολογίζοντας και παιδαγωγικά κριτήρια.

Καταγγέλλουμε το Υπουργείο Παιδείας που για άλλη μια φορά σκοπεύει να καταργήσει χιλιάδες θέσεις εκπαιδευτικών, να καταργήσει το ολοήμερο και να διαλύσει το δημόσιο σχολείο.
Απαιτούμε μέτρα στήριξης και αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Τα σχολεία χρειάζονται δάσκαλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές και όχι συγχωνεύσεις, συμπτύξεις, αύξηση αριθμού των μαθητών στα τμήματα.
Τα σχολεία χρειάζονται δωρεάν βιβλία και όχι σχέδια για άμεση ή σταδιακή κατάργηση της δωρεάν διανομής τους.
Τα σχολεία έχουν ανάγκη από εκπαιδευτικούς και γονείς που θα αμείβονται αξιοπρεπώς .
Τα σχολεία πρέπει να υπερασπίσουν την τέχνη, τον πολιτισμό, την ελπίδα.
Εμείς οι εκπαιδευτικοί παλεύουμε για το σχολείο των όλων, των ίσων και των διαφορετικών, σχολείο ανοιχτό για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από χρώμα, θρήσκευμα ή εθνικότητα

Διεκδικούμε:

 • Καμία νέα σύμπτυξη-συγχώνευση σχολείων και τμημάτων στο νησί μας.
 • Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών.
 • Άμεση λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των νηπ/γείων του νησιού μας.
 • 15 νήπια  ανά νηπιαγωγό και δάσκαλο Α και Β τάξης. 20 μαθητές ανά δάσκαλο στις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού.
 • Αναβάθμιση και όχι υποβάθμιση της οργανικότητας των νηπιαγωγείων και σχολείων.
 • Έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη των οξυμένων άμεσων αναγκών των σχολείων.
 • Κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή αλλά και εποπτικά μέσα για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, με βάση τις κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, για όλα τα παιδιά”.
 • H ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ  ΜΕ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ!
 • ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!
 • ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΓΟΝΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ >>

Β]    Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου Λέσβου , των αρχηγών των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και όποιων άλλων φορέων επιθυμούν,  στην Αθήνα σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο Λέσβου την εκτέλεση του παρόντος και κάθε άλλη παραπέρα ενέργεια.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού    Η  Γραμματέας του Δημοτικού   Συμβουλίου Λέσβου                                                          Συμβουλίου Λέσβου

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΧΟΧΛΑΚΑ

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου