ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15ης Ιουνίου 2011

ΕΠΕΙΔΗ, η θεσμοθέτηση του Εφετείου Αιγαίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χάρη Καστανίδη είναι πλέον γεγονός, και δικαιώνει διαχρονικά τους μακροχρόνιους αγώνες της Λεσβιακής κοινωνίας και του Νομικού Κόσμου του νησιού μας από της απελευθερώσεώς του, οι οποίοι αγώνες είχαν κορυφωθεί την τελευταία δεκαετία, ως γνωστόν.

ΕΠΕΙΔΗ, ωστόσο, εκκρεμές παραμένει το πρόβλημα της στέγασης του ως άνω Δικαστηρίου στην πόλη της Μυτιλήνης, η οποία έχει ορισθεί ως έδρα του με το Ιδρυτικό του Προεδρικό Διάταγμα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να ματαιωθεί η έναρξη της λειτουργίας του την προσεχή, εγγίζουσα νέα Δικαστική χρονιά (Σεπτέμβριος 2011).

ΕΠΕΙΔΗ, ο καταλληλότερος χώρος προς στέγαση και λειτουργία του, προσωρινά, είναι το κτηριακό συγκρότημα του τέως Υπουργείου Αιγαίου κατέναντι του Δικαστικού Μεγάρου Μυτιλήνης, που διαθέτει υπερεπάρκεια αιθουσών καταλλήλων για τη στέγαση της γραφειοκρατικής υποστήριξης των μικρών άλλωστε υπηρεσιών του Εφετείου αλλά και αίθουσα για τη χρήση της ως ακροατηρίου ενώ οι εναπομείνασες υπηρεσίες από το ουσιαστικώς καταργηθέν Υπουργείο Αιγαίου σήμερα Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι συρρικνωμένες αφενός, υπερεπαρκούν δε, αναδιατασσόμενες καταλλήλως για την επιτέλεση των ισχνοτάτων λειτουργιών της, ώστε να απελευθερωθούν οι αναγκαίες αίθουσες (γραφεία-ακροατήριο) για τη στέγαση του Εφετείου στη Μυτιλήνη, έστω και προσωρινά.

ΕΠΕΙΔΗ, το κτήριο αυτό με τους περιβάλλοντες χώρους του ανήκει στην κυριότητα του τέως Δήμου Μυτιλήνης και σήμερα στο διάδοχό του Δήμο Λέσβου, και έχει ασκηθεί διεκδικητική αγωγή από τον Δήμο ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο έχει καταλάβει το ως άνω κτήριο αυθαιρέτως και έχει προβεί στη στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου –Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία αγωγή εκδικάστηκε πρόσφατα και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.

Για τους λόγους αυτούς

ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΨΗΦΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

1ον Ευχαριστεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χάρη Καστανίδη για την υιοθέτηση του από αιώνος εκκρεμούντος αγωνιστικού αιτήματος των Λεσβίων και την επιτέλους θεσμοθέτηση, ίδρυση και λειτουργία του Εφετείου στη Μυτιλήνη.

2ον Προκρίνει, ως προσωρινή λύση στέγασης και λειτουργίας του ως Δικαστηρίου, την εγκατάστασή του σε χώρους του Κτηρίου του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη (κατέναντι του Μεγάρου του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο Λέσβου, έως ότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανοικοδομήσει με την Κατασκευαστική του Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ», αυτοτελές Δικαστικό Μέγαρο που θα στεγάσει το Εφετείο αυτό, ώστε να μη ματαιωθεί η έναρξη της λειτουργίας του τον εγγίζοντα Σεπτέμβριο ε.ε, μήνα έναρξης του νέου Δικαστηριακού Έτους.».