Ο Δήμαρχος Λέσβου, κ. Σπύρος Γαληνός, ως πρόεδρος του Ιδρύματος Απόρων Αριστούχων Σπουδαστών Λέσβου «Χριστόφορος Ευστρατίου», προκηρύσσει την χορήγηση δέκα υποτροφιών από το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 και εφεξής, για αριστούχους Λέσβιους φοιτητές αποφοίτους Λυκείου, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Ιδρύματα του κράτους και έχουν γεννηθεί από την 01/01/1995 και μετά.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 250 € μηνιαίως. Όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υποψήφιους για επιλογή υποτρόφους, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στα Γραφεία του Ιδρύματος, στην οδό Κομνηνάκη 29 1ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2251046900 καθώς και στα Γραφεία του Ιδρύματος στην παραπάνω διεύθυνση.

Αναλυτικά η προκήρυξη του Ιδρύματος.