Δυο πολύ σημαντικά έργα για τους κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων (τέως  Δήμων) Ερεσού – Αντίσσης και Πέτρας,  δημοπρατεί η Δημοτική Αρχή Λέσβου την Τρίτη 6/11/2012.

Πρόκειται για τα έργα «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΜΝΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 88.777,00 ευρώ, & «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΣΤΥΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ» προϋπολογισμού 170.163,74 ευρώ τα  οποίο χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη ολοκληρώθηκε το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΟΥ Δ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ (Δ. Δ. ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ, Δ. Δ.  ΒΡΙΣΑΣ, Δ. Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Δ. Δ. ΣΤΑΥΡΟΥ», ενώ βρίσκονται στο στάδιο εκτέλεσης τα έργα :

  • «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΣΟΦΑ Δ.ΚΑΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»,
  • «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ Δ.  ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Δ. Δ. ΒΑΤΟΥΣΗΣ, Δ. Δ. ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ, Δ. Δ. ΧΥΔΗΡΩΝ, Δ. Δ.  ΣΙΓΡΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Δ. ΕΡΕΣΟΥ)»,
  • «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΝΟΧΩΜΑ Δ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».

Συμπληρωματικά αναφέρουμε  πως άλλοι δυο Χ.Α.ΔΑ:

(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓKΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ ΤΟΥ Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΞΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΥΚΑΡΑ ΤΟΥ Δ. ΓΕΡΑΣ) , βρίσκονται στο στάδιο δημοπράτησης, ενώ με την έγκριση των τελευταίων τριών μελετών από τη Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ που αφορούν τα έργα «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΞΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕΣ ΤΟΥ Δ. ΜΗΘΥΜΝΑΣ , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΞΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ Δ. ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Τ.Δ. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ), ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΞΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΞΥΣ ΤΟΥ Δ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ »,  ολοκληρώνεται η διαδικασία αποκατάστασης των έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Λέσβου, συνολικού προϋπολογισμού 4.177.616,18 ΕΥΡΩ  με την χρηματοδότηση αυτών από το Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου