Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος, υπέγραψε σήμερα Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 με την ανάδοχο εργολάβο, κα Βασιλική Αψώκαρδου, τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου Αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στη θέση «Πευκάρα», του πρ. Δήμου Γέρας, το οποίο είχε δημοπρατηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Το σημαντικό αυτό για τους κατοίκους της εν λόγω περιοχής έργο, το οποίο είναι προϋπολογισμού 870.501,92 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, έχει ως αντικείμενο την πλήρη αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων και την εναρμόνισή του με το φυσικό περιβάλλον.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου