Την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρη Βουνάτσος, συνυπέγραψε με τον ανάδοχο – εργολάβο, κ. Εμμανουήλ Γιάνναρο, τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Γυμνάσιο Άντισσας».

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών στο κτίριο του Γυμνασίου. Συγκεκριμένα:

  • Έντονη ενανθράκωση σκυροδέματος με ρηγματώσεις που οφείλονται στην οξείδωση οπλισμών.
  • Έντονη καθίζηση του δαπέδου στην νότια αίθουσα του ισογείου και συνεπακόλουθη έντονη ρηγμάτωση της τοιχοποιίας.
  • Έντονες διαμπερείς ρηγματώσεις στις τοιχοποιίες πλήρωσης και διαχωρισμού του γραφείου των καθηγητών.
  • Έντονες ρηγματώσεις στις τοιχοποιίες των βορείων αιθουσών του ορόφου.

Η αποκατάσταση των ζημιών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της «Τεχνικής Έκθεσης Αυτοψίας», που συνέταξε κλιμάκιο μηχανικών της Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) μετά από επιτόπια αυτοψία.

Ο Προϋπολογισμός, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 82,000.00 € (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου.

Η υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση των ζημιών στο Γυμνάσιο Άντισσας, κατέστη δυνατή μετά από σκληρές προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, που κοπίασε να φέρει σε πέρας την οριστική δρομολόγηση αυτού του ταλαιπωρημένου έργου, υπερνικώντας μεγάλες γραφειοκρατικές και άλλες δυσκολίες, που προκάλεσαν σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ενενήντα ημέρες, ωστόσο θέληση, τόσο του Δήμου, όσο και του αναδόχου, είναι οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί την 01/09/2013, ώστε να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα η νέα σχολική χρονιά και οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου Άντισσας, να κάνουν μάθημα σε ασφαλές κτίριο, που αρμόζει στην εποχή μας και στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου