Σήμερα Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, παρουσία του Αντιδημάρχου Αγιάσου & Ευεργέτουλα, Γιώργου Βουνάτσου, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάσου, Γιάννη Άνεμου και του Προϊσταμένου του τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Λέσβου, Ανδρέα Παπαχριστοφόρου, συνυπέγραψε με την ανάδοχο ατομική εργοληπτική επιχείρηση του εργολήπτη δημοσίων έργων, Αντώνη Γλεζέλλη, τη σύμβαση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης Περιοχής «Μπουτζαλιά» Υπολειπόμενα Δίκτυα Υψηλής και Μεσαίας Ζώνης Αγιάσου», προϋπολογισμού 1.194.690,27 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε, θα ολοκληρωθεί σε 6 μήνες περίπου.

Το μεγάλης σημασίας αυτό έργο για τους κατοίκους της Αγιάσου και το φυσικό περιβάλλον, που μπαίνει πλέον στη φάση της υλοποίησης, αφορά στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης των υπολειπόμενων δικτύων υψηλής και μεσαίας ζώνης Αγιάσου και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013».

Ο Δήμαρχος δήλωσε ικανοποιημένος από την εξέλιξη αυτή, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής, που θα λύσει τα προβλήματα ύδρευσης – αποχέτευσης που υπήρχαν μέχρι σήμερα στις παραπάνω περιοχές.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου