Την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, παρουσία του πρ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου – Εντεταλμένου Συμβούλου επί θεμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, Χρήστου Κορδώνη, συνυπέγραψε με τον ανάδοχο εργολάβο, Ευστράτιο Ανδρέου, τη σύμβαση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Εσωτερική Οδοποιία Κάμπου Άντισσας », της Δημοτικής Κοινότητας Άντισσας , προϋπολογισμού 48.798,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται ιδίους πόρους του Δήμου Λέσβου.

Το σημαντικό αυτό έργο, μήκους 400 μέτρων, αφορά στη βελτίωση της βατότητας του δρόμου προς την αναπτυσσόμενη τουριστικά παραλία του Κάμπου της Άντισσας, με την τσιμεντόστρωση αυτού, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής.

Το εν λόγω έργο, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, θα έχει ολοκληρωθεί εντός μηνός περίπου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου