Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος, υπέγραψε τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013, με τον ανάδοχο – εργολάβο κ. Ευστράτιο Μπουχλή, εκπρόσωπο της εταιρεία ΤΕΧΝΗ Α.Ε., τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου Αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στη θέση «Ράχη», του πρ. Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Το σημαντικό αυτό για τους κατοίκους της εν λόγω περιοχής έργο, το οποίο είναι προϋπολογισμού 336.360,21 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, έχει ως αντικείμενο την πλήρη αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων και την εναρμόνισή του με το φυσικό περιβάλλον.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου