Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος, υπέγραψε σήμερα Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 με τον ανάδοχο, Ιωάννη Βαμβάτσικο, εκπρόσωπο της εταιρεία ΒΙΚΑΤ Α.Ε., τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου Αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στη θέση «Καρά Τεπές», του πρ. Δήμου Μήθυμνας.

Το σημαντικό αυτό για τους κατοίκους της εν λόγω περιοχής έργο, το οποίο είναι προϋπολογισμού 300.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, έχει ως αντικείμενο την πλήρη αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων και την εναρμόνισή του με το φυσικό περιβάλλον.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου