Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος, υπέγραψε τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 με τον ανάδοχο εργολάβο, κ. Παναγιώτη Ζούρο, τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου Αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στη θέση «Οξύς», του πρ. Δήμου Πολιχνίτου, το οποίο είχε δημοπρατηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Το σημαντικό αυτό για τους κατοίκους της εν λόγω περιοχής έργο, οποίο είναι προϋπολογισμού 680.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, έχει ως αντικείμενο την πλήρη αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων και την εναρμόνισή του με το φυσικό περιβάλλον.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου