Σήμερα, Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος υπέγραψε το σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ», σε συνέχεια της πρότασης που υπεβλήθη από το Δήμο Λέσβου, στο Ε.Σ.Π.Α. (4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και έλαβε θετική γνωμοδότηση, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

Η εγκεκριμένη πρόταση αφορά στη χρηματοδότηση για την εκτέλεση έργου συνολικού ύψους, 518.000 Ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση και αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοτόπου, που είναι γνωστός για την πλούσια πολιτιστική του παράδοση. Με την υπογραφή του συμφώνου και την οριστική ένταξη, ξεκινούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου.

Επίσης, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος υπέγραψε το σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ – ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Η εγκεκριμένη πρόταση αφορά στη χρηματοδότηση για την εκτέλεση έργου συνολικού ύψους, 311.000 Ευρώ και αφορά την ολοκλήρωση εργασιών και προμήθεια εξοπλισμού του ως άνω Κέντρου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Λέσβου, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους υπαλλήλους του Δήμου μας και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, οι οποίοι, υπερνικώντας μεγάλες γραφειοκρατικές και άλλες δυσκολίες, ολοκλήρωσαν μελέτες και αδειοδοτήσεις, ώστε να εγκριθεί η χρηματοδότηση και σύντομα οι συνδημότες μας να απολαύσουν την εξυπηρέτηση των αναγκών τους από την εκτέλεση και λειτουργία των σημαντικών αυτών έργων.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου