Σήμερα Τετάρτη 9 Μαΐου 2012, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος υπέγραψε το σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης της πράξης με τίτλο: «Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αγιάσου», σε συνέχεια της πρότασης που υπεβλήθη από το Δήμο Λέσβου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και έλαβε θετική γνωμοδότηση, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

Η εγκεκριμένη πρόταση αφορά στη χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου συνολικού ύψους 6.995.606 Ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης του χωριού, καθώς και την κατασκευή της μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Με την υπογραφή του συμφώνου και την οριστική ένταξη, ξεκινούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη χρηματοδότηση περιλαμβάνεται και τμήμα το έργου (Μπουτζαλιά), που είχε δημοπρατηθεί με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», είχε αναδειχθεί ανάδοχος, αλλά δεν προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης, λόγω έλλειψης πιστώσεων. Με την εξέλιξη αυτή για το συγκεκριμένο τμήμα του έργου, μπορεί άμεσα να υπογραφεί σύμβαση και να ξεκινήσει η υλοποίησή του.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου