Σήμερα, Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος υπέγραψε το σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ», σε συνέχεια της πρότασης που υπεβλήθη από το Δήμο Λέσβου, στο Ε.Σ.Π.Α. (4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και έλαβε θετική γνωμοδότηση, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

Η εγκεκριμένη πρόταση αφορά στη χρηματοδότηση για την εκτέλεση έργου συνολικού ύψους, 365.000 Ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου πλακόστρωσης της οδού Κομνηνάκη στη Μυτιλήνη και παραδρόμων, που ξεκίνησε ο πρ. Δήμος Μυτιλήνης και σταμάτησε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Ο Δήμος Λέσβου επικαιροποίησε και συνέταξε τις σχετικές μελέτες, τις υπέβαλε στη Διαχειριστική Αρχή και εξασφάλισε την ως άνω χρηματοδότηση. Με την υπογραφή του συμφώνου και την οριστική ένταξη, ξεκινούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος τρέχοντος έτους.

Με την εξέλιξη επιλύεται ακόμη ένα πρόβλημα που «κληρονόμησε» η παρούσα Δημοτική Αρχή.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου