Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «Δόμηση Αιγαίου Α.Ε.» υπέγραψαν σήμερα Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, σύμβαση για την πραγματοποίηση του έργου «Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης» προϋπολογισμού 713.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020», του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου θα εκτελεσθούν εκτεταμένες εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του 1ου βρεφονηπιακού Σταθμού, τόσο στο οικοδομικό όσο και στο μηχανολογικό κομμάτι προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας.

Ειδικότερα, στο κτίριο θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες:

 1. Καθαίρεση επιχρισμάτων στα σημεία που αυτά είναι αποσαθρωμένα και επανακατασκευή τους.
 2. Εντοπισμός των σημείων που πιθανώς υπάρχει πρόβλημα ενανθρακώσεως του σκυροδέματος και αντιμετώπιση της.
 3. Αποξήλωση των παλαιών μεταλλικών κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων αλουμινίου.
 4. Τρίψιμο μωσαϊκών και μαρμάρινων δαπέδων.
 5. Αντικατάσταση στέγης στην απόληξη κλιμακοστασίου.
 6. Αποξήλωση παλαιών κιγκλιδωμάτων δώματος και τοποθέτηση νέων.
 7. Χρωματισμός του κτιρίου (εσωτερικός & εξωτερικός), των θερμαντικών σωμάτων, των κιγκλιδωμάτων και των εσωτερικών κουφωμάτων.
 8. Αποξήλωση παλαιάς μόνωσης δώματος και κατασκευή νέας.
 9. Αποξήλωση πλακιδίων και ειδών υγιεινής και τοποθέτηση νέων.
 10. Κατασκευή νέου WC ΑΜΕΑ.
 11. Εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ για την μετάβαση από το ισόγειο στον όροφο.
 12. Επανακατασκευή των χώρων υγιεινής.
 13. Αντικατάσταση υφιστάμενων Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Όσο αφορά τον περιβάλλοντα χώρο θα γίνει:

 1. Καθαίρεση επιχρισμάτων στα σημεία που αυτά είναι αποσαθρωμένα και επανακατασκευή τους.
 2. Βαφή των κιγκλιδωμάτων.
 3. Επίστρωση με πλάκες καουτσούκ των χώρων παιδικής χαράς νηπίων και βρεφών
 4. Κλάδεμα των υπαρχόντων δέντρων.
 5. Διαμόρφωση προσπέλασης ατόμων ΑΜΕΑ στο ισόγειο του κτιρίου
 6. Κατασκευή στρώση εξυγίανσης από σκυρόδεμα για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας από τον περιβάλλοντα χώρο.

Εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την εξέλιξη αυτή, ο κ. Γαληνός τόνισε ότι: «Η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των παιδικών μας σταθμών, με στόχο την απρόσκοπτη και ασφαλή φιλοξενία και τη δημιουργία καλύτερης καθημερινότητας για παιδιά και εκπαιδευτικούς, αποτέλεσε και αποτελεί  προτεραιότητα του Δήμου Λέσβου της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Συνεχίζουμε σταθερά και αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση».