Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «Μινάβρα Τεχνική Α.Ε.» υπέγραψαν σήμερα Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, σύμβαση για την πραγματοποίηση του έργου «Πλακόστρωση Σιγρίου» προϋπολογισμού 360.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και από πόρους του Δήμου Λέσβου.

Συγκεκριμένα, θα γίνει διαμόρφωση της κεντρικής οδού του Δημοτικού Διαμερίσματος Σιγρίου για την ανάπλαση του οικισμού σε μήκος περίπου τετρακοσίων μέτρων.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι καθαίρεση της υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης και εκσκαφή – ισοπέδωση της σκάφης του δρόμου. Κατόπιν θα κατασκευαστεί κράσπεδο διαστάσεων από σκυρόδεμα για τον εγκιβωτισμό της πλακόστρωσης αλλά και την προστασία των παρόδιων ιδιοκτησιών από τα νερά της βροχής ενισχύοντας την στεγάνωση των εξωτερικών τους τοίχων. Στη συνέχεια θα διαστρωθεί θραυστό υλικό για την εξυγίανση της σκάφης της οδού, θα κατασκευαστεί βάση από σκυρόδεμα πάχους με τοποθέτηση δομικού πλέγματος και θα ακολουθήσει η πλακόστρωση της οδού.

Ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, σε σχετική δήλωση του επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα πολλαπλά ωφέλιμο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Σιγρίου έργο, που προβάλει και αναδεικνύει την σημαντική αυτή τουριστική περιοχή και γενικότερα το νησί μας.