Ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός και ο νόμιμος εκπρόσωπος της τεχνικής εταιρείας «Έδεθλον, υπέγραψαν την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου ανακατασκευής με σταμπωτό δάπεδο δημοτικής οδού στην Παλαιά Αγορά της Καλλονής, προϋπολογισμού 173.000 Ευρώ (με ΦΠΑ), που χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου.

Πρόκειται για τον δρόμο που συνδέει τα Δάφια με την Καλλονή, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος και λόγω του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου έχει υποστεί σοβαρή φθορά (ρηγματώσεις, καθιζήσεις κλπ.).

Ειδικότερα, θα γίνει αποκατάσταση των φθορών, ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων και συγκεκριμένα θα αποξηλωθεί το τσιμέντο με το οποίο έχει επιστρωθεί ο δρόμος και μετά την εκσκαφή, την κατασκευή υπόβασης και την τσιμεντόστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα, θα δημιουργηθεί το σταμπωτό δάπεδο, αναβαθμίζοντας την προσπελασιμότητα πεζών και οχημάτων και γενικότερα την εικόνα της περιοχής.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, στα φρεάτια των δικτύων του βιολογικού καθαρισμού και των ομβρίων, θα τοποθετηθούν νέες μεγαλύτερες σχάρες για την ομαλότερη απορροή των ομβρίων υδάτων.

Σε ένα άλλο έργο του Δήμου Λέσβου που αφορά την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου Παρακοίλων, προϋπολογισμού 1.100.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την εκτέλεσή του είναι η 11η Φεβρουαρίου 2019 και στις 15 Φεβρουαρίου 2019 θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκτέλεσης του παραπάνω έργου, θα γίνουν εργασίες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου διανομής των Παρακοίλων, θα κατασκευαστεί νέα δεξαμενή άρδευσης και θα ολοκληρωθεί το σύστημα μεταφοράς με εργασίες στο σύστημα δυο γεωτρήσεων.

Το έργο αυτό που βελτιώνει αισθητά την καθημερινότητα των αγροτών της περιοχής, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για το Βόρειο Αιγαίο.

Σε σχετική δήλωσή του ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, τόνισε ότι πρόκειται για δυο σημαντικά έργα υποδομής για τη Δημοτική Ενότητα Καλλονής, που θα επιλύσουν μακροχρόνια προβλήματα και εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο που υλοποίει η Δημοτική Αρχή, στοχεύοντας στην ανάπτυξη της Λεσβιακής Υπαίθρου.