Παρόλα τα προβλήματα και τις αντιξοότητες από τη δυσμενή μετεξέλιξη των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» (τα οποία επισημάναμε με έγγραφο μας στους αρμόδιους Υπουργούς την 28/3/2011 που δόθηκε στη δημοσιότητα), μετά από έναν «αγώνα δρόμου»

  • πολλών εργαζομένων στα Προγράμματα,
  • Δημοτικών Υπαλλήλων,
  • των υπευθύνων του νέου ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,

κατατέθηκαν χθες 6 Απριλίου 2011 Προτάσεις Προγραμμάτων και για τις 13 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου και από τις τρεις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες ( με κύριο εταίρο το Δήμο), έχουν προϋπολογισμό 2.192.000 ευρώ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης του Προγράμματος, αλλά κυρίως σύμφωνα με την ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ώστε :

  • να μην συρρικνωθούν τα εφαρμοζόμενα προγράμματα στη Λέσβο,
  • να μην εγκαταλειφθούν στην τύχη τους ηλικιωμένοι,
  • να μην απολυθούν εργαζόμενοι με πολυετή πείρα.

Οι Αρχές και Φορείς της Λέσβου αλλά και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα πρέπει άμεσα να διεκδικήσουμε τον υπερδιπλασιασμό του προβλεπόμενου ποσού για όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μόλις…2.070.000,00 ευρώ στο « Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ποσό που δεν αρκεί ούτε για τη χρηματοδότηση των Προγραμμάτων του Δήμου Λέσβου, πόσο μάλλον και όλων των προγραμμάτων των άλλων οκτώ Δήμων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ως εταιρεία του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων ,δεν θα πρέπει να απορρίψουν προτάσεις προγραμμάτων Δήμων ( ιδιαίτερα του Βορείου Αιγαίου), με προσωπικό που διαθέτει πολυετή εμπειρία και πολύχρονο κοινωνικό έργο έναντι, οποιασδήποτε πρότασης ιδιωτικών εταιρειών με αμφισβητούμενες δυνατότητες.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου