Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων στα δημοτικά καταστήματα Μυτιλήνης και Πλωμαρίου για το 2017, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.990,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της με αριθ. 134/2017 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 14:00΄ της Πέμπτης 17/08/2017.

Αναλυτικά :