Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2015 στη Δημοτική Ενότητα Ερεσού – Αντίσσης του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 457/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της προκήρυξης .