Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με τον Νόμο 2946/8-10-2001

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η προβολή υπαίθριας διαφήμισης κατόπιν αδείας από τον Δήμο , μόνο στα ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια κινητά ή σταθερά τα οποία έχουν καθοριστεί με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και στα στέγαστρα των στάσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η προβολή υπαίθριας διαφήμισης σε αρχαιολογικούς χώρους , παραδοσιακούς οικισμούς , σε δημόσια κτήρια, σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης , σε πινακίδες οδικής σήμανσης, σε φωτεινούς σηματοδότες καθώς και όπου ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απαγορεύει ρητά.

Διαφημίσεις που τοποθετούνται σε μη καθορισμένους χώρους θεωρούνται ρύποι θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα και θα απομακρύνονται άμεσα από την Διεύθυνση Καθαριότητας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ