Ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Λέσβου και την Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας του Πολίτη, με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Γιάννη Αμπουλού, η  τσιμεντόστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα τμημάτων δημοτικών δρόμων στη Λαγκάδα, στο Κουμκό, στην ευρύτερη περιοχή της Κρατήγου (σε χωματόδρομους), καθώς και στις Κοινότητες Αφάλωνα, Πηγής και Κώμης.

Με τις παρεμβάσεις αυτές και με άλλες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται, αναβαθμίζεται ουσιαστικά η δημοτική οδοποιία, διευκολύνεται η διέλευση οχημάτων και πεζών και ικανοποιούνται σχετικά αιτήματα των κατοίκων των παραπάνω περιοχών.