Συνεχίζοντας τις συστηματικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της βατότητας δρόμων και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών στην πόλη της Μυτιλήνης, ο Δήμος Λέσβου και η Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας του Πολίτη, με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Γιάννη Αμπουλού, προχώρησε στην τσιμεντόστρωση τμημάτων δημοτικών οδών στη «Ράχη» Χάλικα και στη Νεάπολη, ικανοποιώντας σχετικά αιτήματα των κατοίκων των παραπάνω περιοχών.

Στη Χρυσομαλλούσα και συγκεκριμένα στην οδό Καρκαβίτσα, πραγματοποιούνται επισκευαστικές εργασίες σε πεζοδρόμια που παρουσιάζουν φθορές λόγω παλαιότητας και πολυετούς χρήσης.

Εξάλλου, από συνεργεία της ίδιας Αντιδημαρχίας βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας σε Πηγή, Κώμη και Μόρια.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τσιμεντοστρώσεις και γενικότερα βελτιώσεις δημοτικών δρόμων και αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιούνται από το Δήμο Λέσβου σε διάφορες περιοχές του νησιού μας