Γνωστοποιείται ότι ο Διαγωνισμός, που αφορά στο έργο : «Τσιμεντοστρώσεις Οδών και Εσωτερικού Δικτύου της Δ.Ε. Καλλονής (ΚΑΛΛΟΝΗ-ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ-ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)», προϋπολογισμού 59.966,88 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

σύμφωνα και με την αριθμ. 305/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου, την Παρασκευή 20-5-2016.

Τα έντυπα της Οικονομικής Προσφοράς, για όσους δεν έχουν πάρει θα διατίθενται από τον 3ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου, μέχρι και την Πέμπτη 19-5-2016.

Το πλήρες τεύχος της μελέτης

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Λέσβου

Στυλιανίδου Μαριάνθη

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ