Συνεχίζοντας τις στοχευμένες παρεμβάσεις του στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της βατότητας δρόμων, ο Δήμος Λέσβου και το Τμήμα Αυτεπιστασίας, με την επιμέλεια του Εντεταλμένου Συμβούλου, Γιάννη Αμπουλού, προχώρησε στην τσιμεντόστρωση δρόμων εντός οικισμού στην Αγία Μαρίνα και το Πληγώνι, ικανοποιώντας σχετικά αιτήματα των κατοίκων της περιοχής.

Οι τσιμεντοστρώσεις που δίνουν λύσεις σε προβλήματα προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας των δρόμων από οχήματα και πεζούς, έγιναν και προγραμματίζεται να γίνουν σε διάφορα σημεία της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, αλλά και σε χωριά του νησιού μας, βελτιώνοντας στην πράξη όσο γίνεται καλύτερα, την καθημερινότητα των πολιτών.