Συνεχίζοντας τις στοχευμένες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της βατότητας δρόμων, ο Δήμος Λέσβου και το Τμήμα Αυτεπιστασίας, με την επιμέλεια του Αντιδημάρχου Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας του Πολίτη, Γιάννη Αμπουλού, προχώρησε στην τσιμεντόστρωση Δημοτικών δρόμων εντός οικισμού στις Τοπικές Κοινότητες Αφάλωνα, και Πύργων Θερμής και στον οικισμό «Κουμκό», στη Μυτιλήνη, ικανοποιώντας σχετικά αιτήματα των κατοίκων αυτών των περιοχών.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν διαμορφώσεις των δρόμων με χαμηλού βάθους εκσκαφές και στη συνέχεια τσιμεντόστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα και έχουν στόχο την βελτίωση της πρόσβασης σε οικίες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπου η προσπελασιμότητα – ιδιαίτερα τον χειμώνα – ήταν δυσχερής, καθώς και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογες παρεμβάσεις αναβάθμισης των οδικών υποδομών πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές του νησιού μας, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.