Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου – Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με την αριθμ. 11/2020 απόφασή του, αναστέλλει την καταβολή τροφείων για την φιλοξενία νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς αρμοδιότητας του Συνδέσμου , για το χρονικό διάστημα από 11/3/20 και μέχρι λήξης της απαγόρευσης λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών , που επιβλήθηκε με την Δια/Γπ.οικ.20021/ΦΕΚ 956/Β/21-3-2020 ΚΥΑ .

Εάν κάποιοι γονείς έχουν προπληρώσει τα τροφεία , μηνός Μαρτίου 2020 , το ποσό θα συμψηφιστεί με τα τροφεία του μήνα , που θα λειτουργήσουν ξανά οι Σταθμοί .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜ. ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ