Σήμερα Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, τοποθετήθηκε επιτελούς, η καλλιτεχνική επιγραφή «ΡΟΥΣΕΛΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» στην πρόσοψη του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, προς τιμήν του μεγάλου ευεργέτη της πόλεως Μυτιλήνης, αλλά και όλης της Λέσβου, με χρήματα που διέθεσαν οι εκτελεστές της διαθήκης του αείμνηστου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΡΟΥΣΕΛΛΗ, ο οποίος και διέθεσε τη σχετική δαπάνη κατασκευής του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, στο απώτερο παρελθόν.

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει και δια του τύπου τους εκτελεστές της διαθήκης του ως άνω αείμνηστου μεγάλου ευεργέτη, κυρίους Ευστράτιο Δούκα και Νίκο Βερβενιώτη, για την διάθεση εξ ιδίων πόρων  του Κληροδοτήματος, της δαπάνης κατασκευής και των χειρολαβών (κουπαστών), που διευκολύνουν αφάνταστα την πρόσβαση στα σκαλοπάτια του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, της τοποθέτηση της επιγραφής «ΡΟΥΣΕΛΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», συνολικού ποσού 7.000 Ευρώ περίπου, καθώς και της τοποθέτησης ράμπας Α.Μ.Ε.Α., στη βόρεια – πλάγια πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου, τέλος δε και κατάλληλου φωτισμού, με προβολείς και άλλα φωτιστικά σώματα που θα ακολουθήσουν, όλα κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δημάρχου.

Ιδίως με την τοποθέτηση της ως άνω επιγραφής, επιτέλους, αποδίδεται η οφειλόμενη τιμή προς τον αείμνηστο Γρηγόριο Ρουσέλλη, ο οποίος διέθεσε από την περιουσία του το απαιτηθέν χρηματικό ποσό για την κατασκευή του ως άνω θεάτρου. Αλλά ουδέποτε μέχρι σήμερα είχε τοποθετηθεί σχετική επιγραφή τιμής και ευγνωμοσύνης, ιδίως προς τους νεότερους, του ονόματος του μεγάλου αυτού ευεργέτη.

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι εκ των προσόδων της περιουσίας του αείμνηστου Γρηγορίου Ρουσέλλη, δυνάμει της διαθήκης του κάθε χρόνο από το 1952 ανελλιπώς διατίθεται ποσό 40 – 50.000 Ευρώ (ανάλογα με τα οικονομικά του Κληροδοτήματος Γρηγορίου Ρουσέλλη), ως επίδομα γάμου σε άπορα κορίτσια, ενώ ενισχύει οικονομικά τον Δήμο για την κάλυψη διαφόρων αναγκών του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, με το ποσό των 12.000 Ευρώ κατ’ έτος.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου