Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 παρέστη στη Χίο, στο «Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» που οργάνωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου ανέπτυξε τις θέσεις και τις απόψεις της Δημοτικής Αρχής επί των γενικών αρχών και κατευθύνσεων των σχετικών εισηγήσεων των συναρμοδίων Υπουργείων, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των εκπροσώπων – Ελλήνων – της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα στην τοποθέτησή του ο κ. Βουνάτσος, ανέπτυξε προφορικά και συνοπτικά και κατέθεσε και γραπτό υπόμνημα στον Περιφερειάρχη, Νάσο Γιακαλή, Πρόεδρο του Συνεδρίου, στο οποίο τονίζονται ότι ο Δήμος μας θα συμμετάσχει ενεργά στην σύνταξη του Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Β.Α. με την υποβολή εξειδικευμένων προτάσεων, κατά τον μέλλοντα να επακολουθήσει προγραμματισμό, τόσο σε επίπεδο προτεινόμενων προς υλοποίηση δράσεων, όσο και προς το επίπεδο βελτιώσεων του συστήματος ελέγχου, διαχείρισης και υλοποίησης των δράσεων στο πλαίσιο του νέου Ε.Σ.Π.Α. Σχολίασε τις αδυναμίες που παρουσιάσθηκαν στο παρελθόν, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στη δυσμενή οικονομική και κοινωνική συγκυρία, εντός της οποίας, πραγματοποιείται το παρόν αναπτυξιακό συνέδριο, όπου καταγράφεται δραματική άνοδος της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με κίνδυνο αποδιάρθρωσης του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της Χώρας, αλλά και της Περιφέρειας μας και επικεντρώθηκε, με συγκεκριμένα παραδείγματα στο Δήμο Λέσβου, ο οποίος εξ αιτίας του «Κακοκράτη», αφενός και της απογύμνωσης των υπηρεσιών του, λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων και της γνωστής «διαθεσιμότητας» – αναγκαστικών μετατάξεων των υπαλλήλων του, να ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντα του, ως «εργαλείου ανάπτυξης» του Νησιού μας, στο μέτρο των δικών μας αρμοδιοτήτων, αλλά και της σκληρής καθημερινότητας.

Η ουσία των προτάσεων του Δημάρχου, έγκειται στο ότι η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και θεσμική και πληθώρα γεγονότων το αποδεικνύουν. Η δημοσιονομική προσαρμογή μέσω των μνημονίων οδήγησε σε μια τεράστια όχι μόνο οικονομική αλλά και ψυχολογική κόπωση τα παραγωγικότερα στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και άλλων χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως του Νότου, με τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας από αυτές, καθώς και για την περιρρέουσα αβεβαιότητα για το μέλλον της Ε.Ε. συνολικά ή την Ευρώπη των δυο ταχυτήτων και συνακόλουθα της Ευρωζώνης. Στο ότι εν πάση περιπτώσει, κατά τον σχεδιασμό της 5ης Χρηματοδοτικής Περιόδου, αντιστοιχούν λιγότεροι Πόροι για την Ελλάδα και άρα λιγότεροι πόροι και για το Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα, αλλά και δραματική περικοπή των πόρων για έργα βασικών υποδομών. Πρέπει, με λίγα λόγια, να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια, έστω και με λιγότερα χρήματα, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Βασικό ζήτημα και στο οποίο τα Κράτη – μέλη της Ε.Ε. που έχουν νησιά θα πρέπει να στοχεύσουν και να επιμείνουν είναι αυτό της «νησιωτικότητας», είναι να αναπτύξουν μεταξύ τους αλληλεγγύη και στοχευμένες δράσεις, για την εξυπηρέτηση υπαρκτών και επειγουσών αναγκών. Και ότι απαιτείται η βελτίωση του νομικού πλαισίου, η καινοτομία, οι ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις, και στην κοινωνική οικονομία, στον αγροτικό τομέα, στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στην παροχή υγείας στο περιβάλλον, στον χωροταξικό σχεδιασμό κλπ .

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Χίου, ο κ. Βουνάτσος συναντήθηκε με το Πρόεδρο του Συλλόγου Μυτιληνιών & Λημνιών Χίου «Ο Αλκαίος», Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου και τον Αντιπρόεδρο, Χρήστο Αλβανό, με τους οποίους συζήτησε διάφορα ζητήματα των συμπατριωτών μας που κατοικούν στο γειτονικό μας νησί, καθώς και θέματα στενότερης συνεργασίας του Δήμου Λέσβου με τον εν λόγω Σύλλογο.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου