Στη συνεδρίασή της την 5/12/2011, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου συζήτησε επί των κειμένων του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού 2011 – 2014 και του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου για το 2012 , τα οποία εισηγείται για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, ώστε να συζητηθούν στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναλυτικά: