Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φ. Βουνάτσος δέχθηκε χθες Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 στο γραφείο του τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Σεδούντα Ν. Λέσβου» κ. Παναγιώτη Κοντόσθενο και κ. Ηλία Γκίκα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΜΑΡΙΝΤΕΡ Α.Ε.» κ. Κυριάκο Μαρκαντώνη, οι οποίοι προέβησαν στην παράδοση του Ταχυδιϋλιστηρίου του Ταμιευτήρα –φράγμα του ποταμού Σεδούντα Πλωμαρίου, έργο ζωτικής σημασίας για την επάρκεια πόσιμου νερού στην πόλη του Πλωμαρίου. Το Ταχυδιϋστήριο του Σεδούντα, το οποίο παραδόθηκε να το διαχειρίζεται ο Δήμος Λέσβου, έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει το πόσιμο νερό του Πλωμαρίου είτε αυτό προέρχεται από υφιστάμενες πηγές ύδρευσης είτε από το φράγμα Σεδούντα μετά την ολοκλήρωσή του.

Με την ευκαιρία ο Δήμαρχος Λέσβου έθεσε στους μηχανικούς του Υπουργείου Ανάπτυξης το θέμα της επίσπευσης των εργασιών για την ολοκλήρωση των εργασιών του Ταμιευτήρα- φράγμα του Σεδούντα και έλαβε την υπόσχεση ότι για το ήδη χρηματοδοτούμενο έργο θα καταβληθεί προσπάθεια για την επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης αποπεράτωσής του σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που έχει αναλάβει τις σχετικές διαδικασίες.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου