Δείτε εδώ την Β1 Φάση της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Μήθυμνας συνοδευόμενη από τους σχετικούς χάρτες.

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια του διαστήματος υποβολής των απόψεων των ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών είναι δύο (2) μήνες, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2014.

Δείτε αναλυτικά εδώ την παρουσίαση