Γίνεται γνωστό ότι ο Δήμος Λέσβου θα προχωρήσει στη σύσταση ομάδας εθελοντών. Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου επιθυμούν και αφού βέβαια υποβάλουν σχετική αίτηση. Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.

Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών Λέσβου είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τομείς όπως η προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, ο καθαρισμός παραλιών και κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

Όσες και όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπεύθυνος: κ. Δημ. Μουτζούρης (Τηλ. 22513-50544 & 6945308314)

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου